emotioneel welzijn

Disclaimer / Gebruikersvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met: 

1. Disclaimer / Gebruikersvoorwaarden 

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld. 

Toch is het mogelijk dat deze onvolledig is. De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit: het bezoek aan de site en het gebruik van de site of de informatie die via de site is verkregen. 

Deelname is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan derden bekend te maken. 

Als je lid wilt worden en je bent jonger dan 16 jaar, heb je een toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die deze Gebruikersvoorwaarden en onze Privacyverklaring heeft gelezen.

Mocht je last hebben van een Stoornis van de geest of Epilepsie, raadpleeg eerst je arts over het gebruik van de muziekfragmenten. Emotioneel-Welzijn Club accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hetgeen je op internet doet. Luister in eerste instantie naar jezelf. Als je denkt dat iets niet bij je past, doe het dan niet.

2. Copyright

De eigenaar is houder van de auteursrecht en databank rechten op alle onderdelen van deze site, zoals data, teksten, afbeeldingen, muziekfragmenten en techniek. 

Het kopieren, openbaar maken, of hergebruiken, is niet toegestaan. 

Sluit Menu